Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Adobe InDesign CS3CS3 PL. Oficjalny podr?cznik - Adobe Creative Team

Adobe InDesign CS3CS3 PL. Oficjalny podr?cznik

Autor: Adobe Creative Team

Wydawnictwo: Helion
Stron: 480
ISBN: 978-83-246-1269-7
EAN: 9788324612697
Kategoria: DTP

Rekomendowane przez firm? Adobe
?ród?o wiedzy o programie InDesign CS3

Jak dostosowa? obszar roboczy?
Jak definiowa? parametry publikacji?
Jak formatowa? tekst i dodawa? elementy graficzne?
Jak przygotowa? publikacj? do druku?

InDesign to jeden z okr?tów flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistów i amatorów program do sk?adu publikacji niedawno pojawi? si? na rynku w kolejnej wersji, oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersji CS3 program zyska? przeprojektowany interfejs u?ytkownika, znacznie podnosz?cy komfort i wydajno?? pracy, ogromne mo?liwo?ci konfiguracji, udoskonalon? obs?ug? tekstu i grafiki oraz wiele innych cech, dzi?ki którym sta? si? niemal idealnym narz?dziem dla projektantów publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna -- za jego pomoc? mo?na przygotowa? e-book w formacie PDF oraz dokument XML.

"Adobe InDesign CS3CS3 PL. Oficjalny podr?cznik" to zbiór ?wicze?, które pomog? Ci pozna? mo?liwo?ci tej aplikacji. Autorami ?wicze? s? osoby prowadz?ce szkolenia z zakresu obs?ugi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wykonuj?c zebrane w ksi??ce projekty, nauczysz si? konfigurowa? interfejs i okre?la? parametry projektowanej publikacji. Dowiesz si?, jak tworzy? ramki tekstowe, umieszcza? w dokumencie elementy graficzne, definiowa? formatowanie tekstu, tworzy? w?asne style i zarz?dza? kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej do formatu PDF oraz XML i generowaniu spisów tre?ci oraz skorowidzów.

Przegl?d mo?liwo?ci InDesigna
Konfigurowanie interfejsu u?ytkownika
Praca z dokumentami
Ramki tekstowe i graficzne
Import, edycja i formatowanie tekstu
Definiowanie i stosowanie stylów
Dodawanie elementów graficznych do dokumentu
Spisy tre?ci, skorowidze i numerowanie rozdzia?ów
Drukowanie publikacji
Eksport do formatu PDF
Tworzenie plików XML

Zosta? ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanych
i korzystaj z nowoczesnych narz?dzi.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka