Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ABC sam optymalizuj? komputer - Bartosz Danowski

ABC sam optymalizuj? komputer

Autor: Bartosz Danowski

Wydawnictwo: Helion
Stron: 384
ISBN: 978-83-246-1037-2
EAN: 9788324610372
Kategoria: Hardware

Wykorzystaj pe?ni? mo?liwo?ci swojego komputera

Jak zapewni? stabilne funkcjonowanie komputera?
Jak przyspieszy? dzia?anie programów?
Jak poprawi? komfort pracy w systemie operacyjnym?

W wielu przypadkach komputer po wymianie podzespo?ów i skonfigurowaniu nadal nie dzia?a tak, jak u?ytkownik oczekiwa?. Na pozór najprostszym wyj?ciem jest wtedy zakup nowego sprz?tu, jednak jest to kosztowne rozwi?zanie i, co gorsza, cz?sto nie gwarantuje spodziewanych efektów. Na szcz??cie istnieje lepszy i ta?szy sposób. Wspó?czesne komputery i systemy operacyjne daj? wiele mo?liwo?ci w zakresie samodzielnej poprawy szybko?ci oraz stabilno?ci dzia?ania programów, a tak?e zwi?kszania komfortu i efektywno?ci pracy.

"ABC sam optymalizuj? komputer" to przyst?pny poradnik dla osób, które chc? mo?liwie najlepiej przygotowa? swojego peceta do wydajnej i komfortowej pracy. Dzi?ki tej ksi??ce nauczysz si? skutecznie optymalizowa? dzia?anie komputera, odpowiednio konfiguruj?c ustawienia BIOS-u, systemu operacyjnego i u?ywanych programów. Zobaczysz, jak podzieli? dyski i rozplanowa? przechowywanie danych. Dowiesz si? tak?e, jak zwi?kszy? bezpiecze?stwo systemu i które elementy komputera warto wymieni?, je?li zawiod? inne sposoby poprawy wydajno?ci.

Ustawianie opcji BIOS-u
Dobór i konfigurowanie sterowników
Efektywne zarz?dzanie systemem plików
Optymalizowanie systemu operacyjnego Windows XPVista
Zapewnianie bezpiecze?stwa systemu
Archiwizowanie danych w systemie Windows Windows XPVista
Podkr?canie procesora, karty graficznej i pami?ci
Wymiana przestarza?ego sprz?tu
Stosowanie przydatnych programów narz?dziowych

Zastosuj sprawdzone techniki optymalizacji
i tchnij nowe ?ycie w swój komputer.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka