Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka A wi?c wojna...  Its war... - praca zbiorowa

A wi?c wojna... Its war...

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: IPN - Instytut Pami?ci Narodowej
Stron: 238
ISBN: 978-83-7629-069-0
EAN: 9788376290690
Kategoria: Inne

"1 wrze?nia 1939 r. o ?wicie, bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie uderzy?y na Polsk? zmasowanym atakiem z pó?nocy, zachodu i po?udniowego zachodu. Atak spotka? si? z aprobat? mniejszo?ci niemieckiej w Polsce i niemieckiego spo?ecze?stwa Rzeszy przygotowywanego do wojny intensywn? antypolsk? propagand?. Kreowa?a ona obraz Polski jako pa?stwa sezonowego, niesprawiedliwego tworu traktatu wersalskiego i wizerunek Niemiec jako pa?stwa skrzywdzonego przez ten traktat, okre?lany w Niemczech "traktatem nienawi?ci i ucisku". Propagowa?a legend? o "zrabowanej ziemi", "utrudnianiu misji niemieckiej na Wschodzie", "krwawej granicy" i "prze?ladowaniu mniejszo?ci niemieckiej w Polsce". Rozpowszechnia?a mit o planowaniu przez Polsk? "grabie?czego pochodu" na Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gda?sk." - fragment wst?pu S?awomira Kalbarczyka Ksi??ka dwuj?zyczna.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka