Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka 3ds Max 2012. Biblia - Kelly L. Murdock

3ds Max 2012. Biblia

Autor: Kelly L. Murdock

Wydawnictwo: Helion
Stron: 1576
ISBN: 978-83-246-3848-2
EAN: 9788324638482
Kategoria: Informatyka

Kompletny podr?cznik dla u?ytkowników 3ds Max!Obejmuje 3ds Max 2012 i 3ds Max 2012 DesignTwórz wizualizacje i efekty do filmów, programów telewizyjnych oraz gierNaucz si? modelowa?, animowa? i renderowa??wicz i perfekcyjnie wykorzystuj narz?dzia 3ds MaxCi??ko w to uwierzy?, ale min??o ju? ponad dwadzie?cia lat od wydania pierwszej wersji 3ds Max. To, co potrafi najnowsza wersja programu, jeszcze niedawno by?o nie do pomy?lenia i pozostawa?o w sferze marze?. Niezale?nie od tego, czy jeste? u?ytkownikiem pocz?tkuj?cym, który chcia?by pozna? podstawy grafiki trójwymiarowej, czy te? do?wiadczonym animatorem poszukuj?cym nowych technik tworzenia ol?niewaj?cych efektów, tutaj znajdziesz wszystko!Ta ksi??ka to najlepsze ?ród?o informacji o 3ds Max na rynku. Znajdziesz w niej komplet informacji o tym, jak rozpocz?? przygod? z tym narz?dziem, jak dostosowa? je do w?asnych potrzeb oraz jak wykona? najbardziej wymy?lne operacje. Twoj? szczególn? uwag? powinny zwróci? dok?adne instrukcje wykorzystania narz?dzia CAT, które pozwala tworzy? szkielety postaci. Poznasz te? nowy system do symulacji zjawisk fizycznych MassFx oraz narz?dzia rze?biarskie z zestawu Graphite. Znajdziesz tu mnóstwo profesjonalnych porad i wskazówek oraz ponad 150 ?wicze?, które gwarantuj? szybki post?p w nauce! Na do??czonej p?ycie umieszczono materia?y konieczne do wykonania wszystkich zada? zawartych w ksi??ce, a ponadto tekstury i modele, które b?dziesz móg? wykorzysta? w swoich projektach. Je?eli szukasz idealnego podr?cznika do 3ds Max, nie znajdziesz lepszej pozycji!Poznaj zasady pracy w ?rodowisku 3ds MaxZbuduj szkielet postaci przy u?yciu narz?dzia CATOdkryj narz?dzia rze?biarskie z zestawu GraphiteSymuluj zjawiska fizyczne dzi?ki nowemu systemowi MassFXTwórz zapieraj?ce dech w piersiach animacjeZosta? specjalist? od 3ds MaxStwórz fotorealistyczn? animacj? jeszcze dzi?!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka