Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka 24 godziny z Gosp? - Maillard Emmanuel

24 godziny z Gosp?

Autor: Maillard Emmanuel

Wydawnictwo: PROMIC
Stron: 36
ISBN: 9788375023602
EAN: 9788375023602
Kategoria: Religioznawstwo

Gospa - tak nazywaj? Maryj? mieszka?cy Medjugoria - przekazuje ludzko?ci wezwanie do nawrócenia. Jest ono podejmowane w ró?noraki sposób. Siostra Emanuel daje ?wiadectwo podj?cia tego wezwania. Siostra Emanuel Maillard jest Francuzk?. Wst?pi?a do Wspólnoty B?ogos?awie?stw w 1978 roku, a od 1989 mieszka w Medjugoriu. Dzi?ki swej niezwyk?ej ksi??ce Medjugorie. Wojna dzie? po dniu sta?a si? znanym na ca?ym ?wiecie ?wiadkiem objawie?. W g?oszonych w wielu krajach Europy i Ameryki konferencjach przekazuje or?dzia Królowej Pokoju, a czyni to w sposób nie tylko bezpo?redni i pe?en humoru, ale równie? tak, i? jej ?wiadectwu towarzysz? znaki: uzdrowienia i nawrócenia. Podobnie by?o z konferencj?, której spisane s?owa przedstawiamy Pa?stwu w tej broszurce. Drogie dzieci! Dzi? zapraszam was, by?cie otworzy?y si? na Boga Stwórc?, by móg? was zmienia?. Dzieci, jeste?cie mi drogie, kocham was wszystkie i zapraszam, by?cie ch?tniej zbli?a?y si? do Mnie i mego Niepokalanego Serca. Pragn? Was odnowi? i w moim Sercu prowadzi? do Serca Jezusa, który dzi? nadal cierpi dla was i zaprasza do nawrócenia i przemiany. Poprzez was chc? odnowi? ?wiat. Zrozumcie, drogie dzieci, ?e jeste?cie sol? ziemi i ?wiat?em. Kochane dzieci, wzywam was, kocham was i w sposób szczególny b?agam: nawracajcie si?! Dzi?kuj?, ?e odpowiedzia?y?cie na moje wezwanie.
z Or?dzia z 25 pa?dziernika 1996 r.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka